Τι είναι η Ε.Υ.ΘΥ.Τ.Α.


Η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ- ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Εταιρεία Υποστήριξης Θυμάτων Τροχαίων Ατυχημάτων είναι ένας Μη Κερδοσκοπικός, Μη Κυβερνητικός Οργανισμός, στο χώρο της Οδικής Ασφάλειας.
Στη Ρόδο λειτουργεί από τον Ιούνιο 2004 , πρωτοβουλία της Προέδρου Καρύδη Ελένης, θύμα τροχαίου ατυχήματος, μετά από τον χαμό του γιου της Δημήτρη 19 χρόνων στις 12 Φεβρουαρίου 2002, πλαισιωμένη από επιστήμονες, θύματα, συγγενείς τροχαίων δυστυχημάτων και ευαισθητοποιημένα άτομα στο θέμα της Οδικής Ασφάλειας.
Είναι μέλος:

-Της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Θυμάτων Τροχαίων Ατυχημάτων-FEVR (Σύμβουλος του Ο.Η.Ε και του Π.Ο.Υ)
-Υποστηρικτής της Παγκόσμιας Οργάνωσης « MAKE ROADS SAFE »
-Το 2008 υπέγραψε την Ευρωπαϊκή Χάρτα Οδικής Ασφάλειας, για λιγότερα θύματα με την υποστήριξη της Ε.Ε.
-Αρωγό μέλος του Ε.Δ.Ι.ΠΑ.Β (Εθνικό Δίκτυο Πρόληψης Ατυχημάτων , συμπεριλαμβανομένων των τροχαίων)
-Μέλος της Διακομματικής Επιτροπής Δήμου Ρόδου
-Ιδρυτικό μέλος του Πανελλαδικού Συλλόγου
"SOS ΤΡΟΧΑΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ"
-Υποστηρίζει την Δεκαετία Δράσης 2011-2020 για την Οδική Ασφάλεια
-Συνεργάζεται με φορείς του Δημόσιου του Ιδιωτικού τομέα, με Παγκόσμιους & Ευρωπαϊκούς Φορείς και Οργανισμούς.

Ποιοι είναι οι σκοποί :

+Η υποστήριξη των θυμάτων των Τροχαίων Ατυχημάτων από ομάδα συμβούλων ( νομικών, ιατρών, ειδικών εμπειρογνωμόνων, συγκοινωνιολόγων, μηχανολόγων, εκπαιδευτικών, ψυχολόγων, κοινωνικών λειτουργών ).

+Η ανάπτυξη αλληλεγγύης μεταξύ των θυμάτων των Τροχαίων Ατυχημάτων( ηθική υποστήριξη ).

+Η οργανωμένη παρέμβαση και η κοινωνική πίεση προς τους φορείς της πολιτείας, για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και την μείωση των τροχαίων ατυχημάτων.

+Η υποστήριξη η ανάληψη και προώθηση δραστηριοτήτων σε θέματα τα οποία προάγουν την οδική ασφάλεια, την κυκλοφοριακή αγωγή, την έρευνα, την ενημέρωση , την ευαισθητοποίηση των πολιτών των ιδιαίτερα ευάλωτων ηλικιών (μαθητών, ηλικιωμένων).

Ποιο είναι το Δυναμικό της:

Η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, διαθέτει ένα τεχνοκρατικό πυρήνα από επιστήμονες- μέλη διαφόρων κλάδων ( Υγειονομικούς, Νομικούς, Εκπαιδευτικούς, Μηχανολόγους- Μηχανικούς, Πραγματογνώμονες, Συγκοινωνιολόγους, Οικονομολόγους, Αναλυτές Η/Υ, Ψυχολόγους, Κοινωνικούς Λειτουργούς).

Το δυναμικό της ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, ανταποκρίνεται απόλυτα στις υψηλές απαιτήσεις σοβαρών ερευνητικών προγραμμάτων, με θέμα την Οδική Ασφάλεια, την πρόσληψη και την μείωση των Τροχαίων Ατυχημάτων.

Διαθέτει επίσης ένα αξιόλογο επιτελείο έμπειρων επιστημόνων, που της επέτρεψε ως τώρα να πραγματοποιήσει πολλαπλές εκπαιδευτικές- ενημερωτικές δράσεις με στόχο τη βελτίωση της Οδικής Συμπεριφοράς.

Ποιες είναι οι Δραστηριότητές της:

Η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, συμβάλλει δραστικά στην ενημέρωση των πολιτών για την Οδική Ασφάλεια, την πρόληψη και την μείωση των τροχαίων ατυχημάτων και παρέχει σε μόνιμη βάση Νομική, Ιατρική, Ψυχολογική και Κοινωνική Υποστήριξη σε θύματα και συγγενείς θυμάτων Τροχαίων Ατυχημάτων όταν αυτή ζητηθεί.

Η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, έχει διοργανώσει εκδηλώσεις ( Ημερίδες, Έκθεση φωτογραφίας , Δράσεις σε ανοικτούς χώρους, Διδασκαλία σε Σχολεία Α/ας και Β/ας Εκπαίδευσης, Σεμινάρια σε κέντρα εκπαίδευσης νεοσυλλέκτων, Ενημερωτικές ομιλίες σε Δήμους της Ρόδου) στο πλαίσιο της ενημέρωσης των πολιτών σε θέματα που προάγουν την Οδική Ασφάλεια και έχει κάνει ουσιαστικές παρεμβάσεις στους φορείς σε θέματα Οδικής Ασφάλειας.

Έχει εκδώσει ενημερωτικά έντυπα με έγκυρη επιστημονική πληροφόρηση σε θέματα Οδικής Ασφάλειας.

Η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, πιστεύει ότι για την επίτευξη αποτελεσμάτων χρειάζεται δραστηριοποίηση από τους πολίτες, υποστήριξη από τον κρατικό μηχανισμό και αλλαγή της αρνητικής νοοτροπίας στοιχεία που θα μας βοηθήσουν να απαλλαγούμε από την ιδιότητα της Ευρωπαϊκής χώρας με μεγάλο αριθμό Θυμάτων Τροχαίων δυστυχημάτων και με επικίνδυνους δρόμους για ασφαλή οδήγηση.

http://www.efhtita.gr2 Μαρ 2018

7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οδικής Ασφάλειας (Λάρισα, 11-12 Οκτωβρίου 2018)


Σύλλογος Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων ΣΕΣ

Ο Σύλλογος Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων και το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπ. Θεσσαλίας, συνδιοργανώνουν, με την υποστήριξη της Περιφέρειας Θεσσαλίας, το 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οδικής Ασφάλειας, το οποίο θα διεξαχθεί στην Λάρισα, 11-12 Οκτωβρίου του 2018.
Το συνέδριο αυτό αποτελεί συνέχεια των προηγούμενων Πανελληνίων Συνεδρίων Οδικής Ασφάλειας, τα οποία πραγματοποιήθηκαν στη Θεσσαλονίκη το 1994, στο Βόλο το 1998 και το 2012, στην Πάτρα το 2005 και στην Αθήνα το 2009 και το 2015, πρόκειται δε για την κορυφαία από τις δράσεις του Συλλόγου Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων στο αντικείμενο της ασφάλειας των οδικών μεταφορών.
Κύριοι στόχοι του συνεδρίου είναι η διερεύνηση και η αξιολόγηση του επιπέδου της οδικής ασφάλειας στη χώρα αλλά και των προσπαθειών και καινοτομιών που σχεδιάζονται και υλοποιούνται για την βελτίωση της ασφάλειας οδηγών, οχημάτων και πεζών στο ελληνικό οδικό δίκτυο. Στο συνέδριο θα παρουσιαστούν τα αποτελέσματα από την ανάλυση των στοιχείων οδικών ατυχημάτων, καθώς και μεθοδολογίες και σύγχρονες τεχνολογίες, σχετικές με την οδική ασφάλεια, οι οποίες έχουν εφαρμοστεί ή πρόκειται ή προτείνεται να εφαρμοστούν στην Ελλάδα.
Μέσα από τις εργασίες του Συνεδρίου εκτιμάται ότι θα εξαχθούν χρήσιμα συμπεράσματα για τις εγχώριες αδυναμίες και δυσκολίες σε θεσμικό επίπεδο αλλά και σε επίπεδο συμπεριφοράς οδηγών και υποδομών, οι οποίες αποτελούν βασικούς παράγοντες ανάσχεσης στη βελτίωση των οδικών συνθηκών και του επιπέδου οδικής ασφάλειας στην χώρα. Επίσης, θα παρουσιαστούν διεθνείς εμπειρίες και καινοτόμες πρακτικές και θα συζητηθεί η εφαρµοσιµότητα και τα πιθανά αποτελέσματα τους στις εγχώριες συνθήκες.

Συνημμένα:www.ses.gr

Safety Monitor Safety Monitor Transport safety news from ETSC - February 2018

Safety Monitor
Transport safety news from ETSC

Opinion: A threat to progress on preventing road deaths

Policymakers and carmakers are becoming so obsessed with the dream of an autonomous future that they are ignoring many of the causes of road collisions that could be avoided today through the use of existing, widely available and affordable technologies, says Antonio Avenoso, writing in the Financial Times. Read more...

Reducing Child Deaths - report cover

Latest Publications

..

New EU vehicle safety standards essential to reducing child road deaths

More than 8,000 children aged 0-14 years have been killed in road traffic collisions over the last ten years in the European Union, new data show. Read more...
 

New report shows more than 5000 drink-driving deaths a year in EU

The EU should require alcohol interlocks to be fitted in all new professional vehicles and retrofitted to cars used by repeat drink-driving offenders. These are two of the main recommendations from a new ETSC report looking at how to reduce the 5000 deaths still caused by drink-driving in the European Union each year. Read more...
 

France – 80 km/h trial resulted in lower average speeds

A trial of lower speed limits on unseparated national roads in France has led to a reduction in speeds driven according to a new report by Cerema, a research institute. Read more...
 

Swiss cancellation of alcohol interlock programme will make road safety targets harder to reach

The Swiss parliament has voted to cancel the planned introduction of alcohol interlocks for drink-driving offenders in Switzerland in a move described by Swiss road safety experts as ‘incomprehensible’. Read more...
 

Flanders to expand time-over-distance camera network

The number of road sections covered by time-over-distance cameras in the Belgian region of Flanders will more than double in 2018, from 31 locations to 68. Read more...
 

Cyprus introduces drug driving tests

A new law, in force in Cyprus since last month, enables the police to perform roadside checks for driving under the influence of drugs. Read more...
 

Roadworthiness: Commission urges Member States to update vehicle testing rules

The European Commission has requested that six Member States fully transpose into national law rules agreed in 2014 on roadworthiness testing for motor vehicles. Read more...
 

ECJ says lorry drivers cannot take their weekly rest in their vehicle

Lorry drivers should not be allowed to take their mandatory weekly rest in their vehicles, the European Union’s highest court has ruled. Read more...

1 Μαρ 2018

Αναστροφή, κι όποιον πάρει ο χάρος… Αμέλεια φυσικά.

Το Σάββατο 26 Μαρτίου 2016,ο 25χρονος  στρατιώτης Άγγελος Μιχαλίτσαςεπέστρεφε. οδηγώντας την μηχανή του στη μονάδα που υπηρετούσε στο Χαιδάρι.  Ήταν 8.00 το πρωί όταν καθώς προχωρούσε στη Λεωφόρο Αθηνών στη διασταύρωση με την οδό Αντιγόνης ένα Audi, με οδηγό τον 38χρονο Π.Μ., που εκινείτο στο ρεύμα προς Αθήνα, έστριψε αριστερά μπήκε μέσα στο ρεύμα που εκινείτο ο Άγγελος και τον χτύπησε με αποτέλεσμα τον θάνατο του.
«Μικρή λεπτομέρεια»: στη διασταύρωση υπάρχουν φωτεινοί σηματοδότες και σήμανση με τις ειδικές πινακίδες που δεν επιτρέπουν απο την κατεύθυνση που εκινείτο το ΙΧ ούτε την στροφή αριστερά, ούτε την αναστροφή.
Παραβλέποντας αυτή την «μικρή λεπτομέρεια» ο δράστης εκτέλεσε εν ψυχρώ τον Άγγελο.
Συνήθης καθημερινή πρακτική η αναστροφή στο ίδιο σημείο. Αμέλεια…
Αλλά ο δράστης φαίνεται δεν είναι ο μόνος που θεωρεί αυτή την «λεπτομέρεια» μικρή.
Η παραβίαση των σημάτων του ΚΟΚ που απαγορεύουν την στροφή αριστερά και την αναστροφή (και μάλιστα σ ενα δρόμο πολύ μεγάλου κυκλοφοριακού φόρτου όπως η Λεωφόρος Αθηνών) με αποτέλεσμα την πρόκληση ενός θανατηφόρου τροχαίου εγκλήματος δεν θεωρήθηκε απο τις δικαστικές αρχές τίποτα περισσότερο από «αμέλεια».
Ο δράστης λοιπόν αφέθηκε άμεσα ελεύθερος, φυσικά δεν του αφαιρέθηκε η άδεια οδήγησης και θα δικαστεί την Πέμπτη 1 Μαρτίου στο Πλημμελειοδικείο Αθηνών για το πλημμέλημα της «ανθρωποκτονίας απο αμέλεια». Μέγιστη προβλεπόμενη ποινή τα πέντε χρόνια φυλάκιση. Συνήθης επιβαλλόμενη ποινή τα τρία χρόνια και με την αναγνώριση ενός ελαφρυντικού, όπως η ειλικρινής μεταμέλεια (για την οποία μπορεί να διαβεβαιώσει ο δικηγόρος του μια και ο ίδιος  ο δράστης για να μη ταλαιπωρηθεί ψυχικά έχει το δικαίωμα να μη παραστεί καν στη δίκη) η ποινή θα μειωθεί στους 18 μήνες (πάντα με αναστολή ή αν το επιθυμεί ο κατηγορούμενος εξαγοράσιμη).
Η υπόθεση του Άγγελου δεν είναι δυστυχώς η εξαίρεση. Είναι ο κανόνας. Ενδεικτική είναι η πανομοιότυπη εκτέλεση του 27χρονου Γιάννη Μωραίτη στις 12 Οκτωβρίου 2005 στην διασταύρωση Πειραιώς και Χρυσοστόμου Σμύρνης και ο πανομοιότυπος τρόπος αντιμετώπισης της απο τη Δικαιοσύνη (ΕΔΩ).
O μεγάλος αριθμός οδηγών στην Ελλάδα που δεν μπήκαν ποτέ στον κόπο να δώσουν εξετάσεις, οδηγούν χωρίς να κατέχουν άδεια οδήγησης, ή αγόρασαν την άδεια οδήγησης τους, συγκροτεί ένα μεγάλο πληθυσμό που “νομιμοποιείται” να μη γνωρίζει τι σημαίνουν τα διάφορα σήματα του ΚΟΚ. Φαίνεται πως το μέγεθος αυτού του πληθυσμού είναι τέτοιο που “παράγει δίκαιο”.
Πως αλλιώς να γίνει κατανοητός ο χαρακτηρισμός από τις δικαστικές αρχές σαν «αμέλειας» μια τέτοιου είδους παραβατικής συμπεριφοράς όταν είναι γνωστό πώς όταν δίνεις εξετάσεις για να αποκτήσεις άδεια οδήγησης και κάνει λάθος στην απάντηση του τι σημαίνουν αυτά τα σήματα αυτό δεν συγχωρείται ως «αμέλεια» αλλά δεν παίρνεις την άδεια και πρέπει να  υποβληθείς ξανά σε εξετάσεις.
Να σημειώσουμε επίσης πως η παραβίαση των συγκεκριμένων σημάτων σύμφωνα με τον Κ.Ο.Κ., χωρίς την πρόκληση οποιουδήποτε  συμβάντος, καθόλου δεν αντιμετωπίζεται ως “αμέλεια”. Οι ποινές που συνεπάγεται είναι: Πρόστιμο 200 ευρώ, Αφαίρεση Άδειας Οδήγησης 20 ημέρες, Αφαίρεση Πινακίδων 20 ημέρες και 5 βαθμοί ποινής στο point system. Ίσως από τις βαρύτερες στο Κώδικα.
Από πού λοιπόν προέκυψε αυτή η δικαστική αντιμετώπιση του φόνου από οδηγούς παραβάτες αυτών των σημάτων ως «ανθρωποκτονία από αμέλεια»; Πως εξηγείται το γεγονός πως όσο βαρύτερες είναι οι συνέπειες της συγκεκριμένης πράξης (αναστροφή), τόσο ηπιότερη είναι η αντιμετώπιση της;
Η δεδομένη θέση της Πολιτικής και της Δικαστικής Εξουσίας: Κανένας δράστης τροχαίου εγκλήματος στη φυλακή μπορεί να οδηγεί σε αντιφατικές ρυθμίσεις, όμως αυτές είναι απλές λεπτομέρειες μπροστά στην ουσία των πραγμάτων.
Η Δικαιοσύνη είναι τυφλή. Η αλληλεγγύη της απέναντι σε όσους «δεν βλέπουν» τα σήματα θα πρέπει να θεωρείται εύλογη.
Αλίμονο σ αυτούς που βλέπουν. Σ αυτούς που είδαν και ένιωσαν τον κεραυνό να τους χτυπάει.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: Άμεση κατάργηση του άρθρου 43 του Κ.Ο.Κ. ζητούν 255 μέλη οικογενειών θυμάτων τροχαίων

Διακόσια πενήντα πέντε μέλη οικογενειών θυμάτων τροχαίων συγκρούσεων ζητάνε την άμεση κατάργηση του άρθρου 43 του ΚΟΚ που θεσπίζει την ατιμωρησία για τους οδηγούς που εγκαταλείπουν τα θύματα τους. Είναι το ξεκίνημα μια πρωτοβουλίας, που συντονίζει ο πανελλαδικός σύλλογος SOS Τροχαία Εγκλήματα, που απευθύνεται στους πολίτες και στους κοινωνικούς φορείς και που θα εξαντλήσει κάθε μέσο για να πραγματοποιήσει το στόχο της.
Καλούμε όλες τις οικογένειες θυμάτων τροχαίων να ενεργοποιηθούν, να προσθέσουν την υπογραφή τους στο κείμενο και να συμμετάσχουν σε όλες τις δράσεις που θα ακολουθήσουν.
Καλούμε τους κοινωνικούς φορείς και κάθε πολίτη να στηρίξουν με κάθε τρόπο αυτή τη δράση για να μπει τέλος στην επιβράβευση αυτής της εγκληματικής αντικοινωνικής συμπεριφοράς.
Επικοινωνία: soste.gr@gmail.com
Άμεση κατάργηση του άρθρου 43 του Κ.Ο.Κ.
Όχι στη διπλή νομοθεσία για την εγκατάλειψη.
Όχι ευνοική μεταχείριση στους οδηγούς που εγκαταλείπουν τα θύματα τους.
Το αδίκημα της εγκατάλειψης θύματος, που οδηγεί σε έκθεση της ζωής σε κίνδυνο τιμωρείται με βάση το άρθρο 306 του Ποινικού Κώδικας με ποινή κάθειρξης έξι (6) ετών.
Η έννοια της ισονομίας παραβιάζεται κατάφωρα όταν για το ίδιο αδίκημα (εγκατάλειψη θύματος)αν αυτό τελεστεί από οδηγούς μηχανοκινήτων μέσων (άρθρο 43 του ΚΟΚ) επιβάλλεται ποινήφυλάκισης έξι (6) μηνών .
Και δυστυχώς η εγκατάλειψη των θυμάτων τους από οδηγούς μηχανοκινήτων αποτελεί καθημερινό φαινόμενο στους ελληνικούς δρόμους. Στην απόγνωση που νιώθουν οι οικογένειες που θα πληροφορηθούν τον θάνατο ή τον σοβαρό τραυματισμό του αγαπημένου τους ανθρώπου θα προστεθεί το «καθήκον» της αναζήτησης μαρτύρων προκειμένου να εντοπιστεί ο δράστης, αν φυσικά αυτό συμβεί. Όταν ο δράστης ταυτοποιηθεί ή κάποιες φορές παραδοθεί (πάντα μετά την παρέλευση του αυτοφώρου και σε χρόνο που δεν είναι πλέον δυνατή η ανίχνευση αλκοόλ στο αίμα του) όλοι πλέον γνωρίζουν ότι αυτό που θα ακολουθήσει είναι η άμεση απελευθέρωση του και η απόδοση σ αυτόν της άδειας οδήγησης (αν έχει).
Αυτό συμβαίνει, είτε το θύμα πεθάνει επί τόπου, είτε επιζήσει και πεθάνει ημέρες μετά το συμβάν, είτε επιζήσει και μείνει ανάπηρο.
Αυτό συμβαίνει, είτε ο δράστης παραδοθεί μόνος του, είτε ταυτοποιηθεί και συλληφθεί λίγες ή πολλές ημέρες μετά, είτε έχει άδεια οδήγησης είτε όχι. Αυτό συμβαίνει ακόμα κι αν ο δράστης είναι υπότροπος και έχει σκοτώσει ξανά οδηγώντας.
Η πρωτοφανής αυτή διακριτική ποινική αντιμετώπιση των αυτουργών της εγκατάλειψης αν ο δράστης είναι οδηγός μηχανοκίνητου έχει προφανή επίπτωση στη γιγάντωση αυτού του φαινομένου και την πολιτική και κοινωνική νομιμοποίηση της πιο αποκρουστικής και ιδιοτελούς συμπεριφοράς.
Σαν πολίτες, μέλη οικογενειών θυμάτων τροχαίων εγκλημάτων ζητάμε να σταματήσει άμεσα αυτή η ευνοική συμπεριφορά που έχει θεσπιστεί με το άρθρο 43 του Κ.Ο.Κ. υπέρ των οδηγών που εγκαταλείπουν τα θύματα τους.
Η ιδιότητα του οδηγού δεν προσδίδει κανένα προνόμιο ειδικής μεταχείρισης ούτε αποτελεί ελαφρυντικό για όσους υποπίπτουν στο έγκλημα της εγκατάλειψης θύματος.
Ζητάμε την άμεση κατάργηση του άρθρου 43 του Κ.Ο.Κ. και την εκδίκαση όλων των υποθέσεων εγκατάλειψης θυμάτων με βάση το άρθρο 306 του Ποινικού Κώδικα.
Οι υπογράφοντες
Αθήνα: Αρώνη Εύη, Βαγγές Γιώργος, Βαγγές Εμμανουήλ, Πανταλού Γεωργία, Βατράνη Βαρβάρα, Βατράνη Νικολέττα, Βατράνης Νικόλαος, Βλαχάκη Χριστιάνα, Διαμάντη Μαρία, Διαμάντη Παναγιώτα – Χριστινα, Διαμάντης Γεώργιος, Διαμάντης Κωνσταντίνος, Διαμάντης Οδυσσέας, Διαμάντης Φοίβος- Απόλλων, Κεφαλή Όλγα, Κεφαλής Χρήστος, Δρίβα Ιλεάνα, Δρίβας Ανδρέας, Δρίβας Νικόλαος, Παπασταυροπούλου Μάγια, Ιατρού Ήλια, Καρέκλη Κυριακή, Καρέκλη Μαίρη, Καρέκλης Άγγελος, Μιχαλίτσα Ελενη – Ειρήνη, Τσομπανίδης Αναστάσιος, Καρυδάκης Αρμάνδος, Καρυδακης Φαίδων, Κυριάκη – Καρυδάκη Σίσσυ, Καρυδάκης Ίων, Μπισκίνη Ελένη, Κυριάκης Σπύρος, Κουβίδη Ευαγγελία, Τσούτσια – Κουβίδη Ισμήνη, Κουβίδης Γιώργος, Κούκουζας Πέτρος, Μέγγενη Κωνσταντίνα, Κουκουζέλης Βασίλειος, Κοκκινογένη Μιχαέλλα, Κύρος Σώτος, Κύρου Άννα, Κύρου Στέλλα, Κύρος Βασίλης, Μαγγούρα Ευθυμία, Μολυβιάτη Ελένη, Μολυβιάτη Μαρία, Μολυβιάτη Νόρα, Μπρή – Παπαμακαρίου Μαρία, Παπαμακαρίου Κυριακή, Ξυδάκη Αικατερίνη, Ξυδάκη Στυλιανή, Φαράντος Χαράλαμπος, Παπαχριστοπούλου Μερσίνη, Οικονομίδη Άννα, Σταυρουλάκης Στέλιος, Ηλιοπούλου Μαριάννα, Μούρτζη Στέλλα, Μπρατσολιά Ιωάννα, Maciorowski AgnieskaMaciorowski Cristo, Μαυράκη Ανδρονίκη, Παπαθανασίου Ναυσικά, Παπαθανασίου Ευαγγελία, Τσατσαρώνη Κωνσταντίνα, Τσατσαρώνης Κωνσταντίνος, Τσιανίκα Άρτεμις, Τσιανίκα Θεοδώρα, Βασιλάκου Μαρίνα, Βασιλάκου Ελένη, Τριπολίτης Γιαννης, Τριπολίτη Ελένη, Τριπολίτη Μαρκέλλα, Μαγκριώτης Θέμις, Κτεναβού – Γκαραγκάνη Χριστίνα, Γκαραγκάνης Νικόλαος, Γεροντόπουλος Τηλέμαχος, Μάνου Ελένη, Γεροντοπούλου Φωτεινή, Γραμματόπουλος Γεώργιος, Μεταξά Ρεβέκκα, Γραμματόπουλος Άγγελος, Γραμματόπουλος Χρήστος, Γεωργιάδης Μιχαήλ, Δασκαλόπουλος Κωνσταντίνος, Μαριού Σοφία, Μαστρογιαννοπούλου Μαρίνα, Μηχιώτη Μαρία, Ξένου Ευθυμία, Πατίδης Γεώργιος, Σαραντίδης Αντώνιος, Σταματελάτου Φωτεινή, Τσιμιδάκης Ιωάννης, Μακρυγιάννη Ελισάβετ, Πατρώνη Αικατερίνη, Κεφάλα Ιωάννα, Στρογγυλού Ειρήνη, Στρογγυλός Παναγιώτης, Στρογγυλός Σταύρος, Νικολακοπούλου Μαρία, Νικολακοπούλου Μαρίνα, Νικολακόπουλος Δημήτριος, Προβιδάκης Αθανάσιος, Προβιδάκης Νικόλαος, Τσίκουρας Αθανάσιος, Καβρουλάκη Ερασμία, Καβρουλάκης Μάρκος, Διγενή Λουίζα, Λαγού- Κοσμά Χριστίνα.
Κερατέα: Ιατρού Γιώργος, Ιατρού Έλλη, Μητρογιάννη Χριστίνα
Ηγουμενίτσα: Νταή Ελένη, Προβιδάκη Αγγελική, Προβιδάκη Χαρίκλεια
Θεσσαλονίκη: Εμφιετζή Σοφία, Ντέμη Μυρσίνη, Τουρτούρη Χρυσάνθη, Τουρτούρης Νικόλαος, Σταύρου Αικατερίνη, Λέτση Χριστίνα, Οσλοβίτης Ιωάννης, Αμπατζόγλου Δημήτριος, Λέφας Δημήτριος, Λέφας Γεώργιος, Παπάζογλου Κερασιά, Λούλου Χρυσάνθη, Κατσούφης Αναστάσιος, Κατσούφης Κωνσταντίνος, Κατσούφης Γεώργιος, Κατσούφης Άγγελος, Λούλου Δήμητρα, Λούλος Νικόλαος, Λούλος Παναγιώτης, Νόικος Τριαντάφυλος, Καραπασχάλη Δήμητρα, Μυρόβαλη Μαρία, Κότση Ασημίνα
Αλεξανδρούπολη: Βαρελάς Αθανάσιος, Γκανιάτσα Πηνελόπη, Καραπετιάν Ναζίκ, Μακρή Αικατερίνη, Φούσκας Πασχάλης, Μακρή Μαρία, Μακρής Σπύρος, Μακρής Ευστράτιος, Καρυπίδου Μαρία, Μπαρή Γαρυφαλλιά, Λασκαρίδου Νόρα, Λογαρά Μαρία  Σουφλί: Κόκκορη Μαργαρίτα, Χίλδης Παναγιώτης
Ξάνθη: Καντουχάρ Νετζλιέ, Καντουχάρ Φιλίζ
Ικαρία: Κουτσογιάννη Ευθαλία, Μωραίτη Πόπη, Μωραίτης Γιώργος, Μωραίτης Νικόλαος
Χανιά: Σταθάκη Μαρία, Σταθάκης Μιχάλης
Ηράκλειο: Καβουσάκης Βασίλης, Κελλαράκη Ελένη, Κελλαράκης Χρήστος, Hansen Benden Helen, Ξυδιανάκη Σοφία, Ξυδιανάκης Κωνσταντίνος, Φουκαράκη Μαρία, Φουκαράκης Δημήτρης, Χριστοδουλάκη Δήμητρα, Χριστοδουλάκης Κωνσταντίνος, Χριστοδουλάκης Μαρίνος, Σταυρουλάκη Θεονύμφη, Σταυρουλάκη Φιλιώ, Σταυρουλάκης Μανώλης, Τσαγκαρίδη Τζωρτζίνα
Πάτρα: Βλαχάκη Βιβή, Καραγιάννη Χαρούλα, Χαλιδάς Παλαιολόγος, Τζαβάρας Κώστας, Γαρουφαλή Σοφία, Σπηλιόπουλος Γιώργος
Βόλος: Δελή Αθηνά, Κουτσιαρής Κωνσταντίνος
Καλαμάτα: Κυριακόπουλος Δημήτρης, Κυριακοπούλου Νάνσυ, Κυριακοπούλου Ελένη, Λαζάρου Ευαγγελία-Γεωργία, Λάζαρος Μιχαήλ, Κατσίποδα-Λαζάρου Μαρία, Βασιλάκης Γεώργιος, Σακκά Ειρήνη, Χρ.Μπεγέτης Βασίλειος, Κατσίποδας Παναγιώτης, Παπαγεωργίου Αναστασία, Κατσίποδας Δημήτριος, Κατσίποδας Νικόλαος, Αλοιμένου Σοφία, Κατσίποδα Γεωργία, Αλεξανδροπούλου Κέλλυ, Τζιούβελης Βασίλειος, Λαζάρου Παναγιώτα, Τζιούβελης Αθανάσιος, Τζιούβελη Ευαγγελία, Τζιούβελη Βασιλική, Κολυβάρης Αθανάσιος
Ιωάννινα: Ζήση Ελένη, Ζήση Όλγα, Κολβάτσος Αλέξανδρος, Φανούλη Τασούλα
Ρόδος: Ανθίτσα Δέσποινα, Ανθίτσα Μαρία, Ατσικνούδα Ανθίτσα, Ατσικνούδας Ελευθέριος, Ατσικνούδας Εμμανουήλ, Ατσικνούδας Ευάγγελος, Βαλσαμής Σάββας, Βαλσάμη Φωφώ, Δελαπόρτα Αθηνά, Δελαπόρτας Γιώργος, Διαμαντάτου Λουκία, Ζιώγου Αθηνά, Ζιώγου Μάνθα, Ζιώγου Σταματία, Ζιώγος Φώτιος, Θεοδόση – Νικάκα Φανή, Καρύδη Ελένη, Καρύδη Ιωάννα, Καρύδη Μαρία,Καρύδης Χρήστος, Κολοβού Κατερίνα, Κολοβός Δημήτρης, Κοντομανώλη Άννα, Μαρίνος Γιώργος, Νικόλα Μαρία, Νικόλας Παναγιώτης, Παντελάκη Διονυσία, Παπαθεοδωράκη Κατερίνα, Παπασταμάτης Κλεάνθης, Παπασταμάτης Κωνσταντίνος, Ρεπανά Ειρήνη, Σαπνάρα Θεοδώρα, Σαπνάρας Κυριάκος, Σαράντου Φωτεινή, Σαράντος Σαράντης, Τζαφέρη Βαγγελιώ, Τσάτου Κατερίνα, Τσάτου Σοφία, Τσιμέττα Σταματία, Φωτεινοπούλου Ευσταθία, Φωτεινοπούλου Φαίδρα, Φωτεινόπουλος Γεώργιος, Φωτεινόπουλος Παναγιώτης, Χατζηαντωνίου Γιούλη.
Ian Hibell – 2008 ποδηλάτης- θανατηφόρο τροχαίο και εγκατάλειψη απο οδηγο ΙΧ στη Βαρυπόμπη
Σόλων Καρυδάκης -2009 πεζός- θανατηφόρο τροχαίο και εγκατάλειψη απο οδηγό ΙΧ στη Λ. Κηφισίας.
Οικογενεια Maciorowski – 2012 πεζοί – σοβαρος τραυματισμός και των τριων και εγκαταλειψη απο οδηγο μοτοσικλετας στην οδο Πατησίων.
Γιώργος Ζήσης -2013 ποδηλάτης – θανατηφόρο τροχαίο και εγκατάλειψη απο οδηγό ΙΧ στα Γιάννενα.
Στέλιος Σταυρουλάκης -2016 πεζός – θανατηφόρο τροχαίο και εγκατάλειψη απο οδηγο ΙΧ στο Τυμπακι
Αναδημοσίευση: www.soste.gr

26 Φεβ 2018

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Σ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (ETCS) Νέα Ευρωπαϊκά επίπεδα ασφαλείας οχημάτων ουσιώδη για τη μείωση της παιδικής θνησιμότητας στο δρόμο.


Νέα Ευρωπαϊκά επίπεδα ασφαλείας οχημάτων ουσιώδη για τη μείωση της παιδικής  θνησιμότητας στο δρόμο.
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Δευτέρα 26 Φεβρουαρίου 2018
Βρυξέλλες – Περισσότερα από 8οοο παιδιά ηλικίας 0-14 ετών έχουν σκοτωθεί σε τροχαία ατυχήματα τα τελευταία δέκα χρόνια στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δείχνουν νέα δεδομένα.  Τα μισά παιδιά σκοτώθηκαν ενώ επέβαιναν σε αυτοκίνητα , το ένα τρίτο ενώ περπατούσαν και 13% ενώ έκαναν ποδήλατο, σύμφωνα με αναφορά που δημοσιεύτηκε σήμερα από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο  για την Ασφάλεια των  Μεταφορών (ETSC).
Ένας στους 13  θανάτους παιδιών στην Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλεται σε οδικές συγκρούσεις.
Στις 2 Μαΐου 2018 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναμένεται να ανακοινώσει  μια από- καιρό- αναμενόμενη ενημέρωση  για τους κανονισμούς οδικής ασφάλειας, σχεδόν μία δεκαετία μετά την προηγούμενη ενημέρωση. Η Ε.Ε.  επίσης ετοιμάζει επί του παρόντος  μία στρατηγική για την οδική ασφάλεια για τα επόμενα δέκα χρόνια.
Σύμφωνα με το ETCS, μέτρα τα οποία μπορεί να μειώσουν την υπερβολική ταχύτητα είναι αποφασιστικής σημασίας  για τη μείωση των θανάτων περισσότερων παιδιών , ενώ  η Ε.Ε. καλείται να απαιτήσει  κάθε νέο όχημα να διαθέτει στο βασικό εξοπλισμό του τεχνολογία ασφαλείας οχημάτων  , όπως  είναι η Intelligent Speed Assistance (ISA)  (Ευφυής  Έλεγχος Ταχύτητας  ) και η  Automated Emergency Braking (ΑΕΒ) (Αυτόματο Σύστημα Πέδησης Έκτακτης Ανάγκης), οι οποίες έχουν τη δυνατότητα να εντοπίζουν τους πεζούς και τους ποδηλάτες.
Ο κ. Antonio Avenoso, Εκτελεστικός Διευθυντής  του ETCS είπε:
«Οι έξυπνες, οικονομικά αποδοτικές και δοκιμασμένες τεχνολογίες ασφαλείας οχημάτων, όπως είναι η Intelligent Speed Assistance (ISA)  (ευφυής έλεγχος ταχύτητας) και η  Automated Emergency Braking (ΑΕΒ) (αυτόματο σύστημα πέδησης έκτακτης ανάγκης),θα μπορούσαν να είναι τόσο σημαντικές στην προστασία των παιδικών ζωών όσο η ζώνη ασφαλείας. Ωστόσο, η πραγματική αλλαγή θα επέλθει μόνο όταν, όπως ακριβώς έγινε και με τις ζώνες ασφαλείας, αυτές οι τεχνολογίες διατίθενται στο βασικό εξοπλισμό του κάθε αυτοκινήτου ,και όχι ως προαιρετική προσθήκη σε λίγα και εκλεκτά οχήματα.
Κάθε μέρα πολιτικοί και κατασκευαστές αυτοκινήτων υπόσχονται πως τα αυτόνομα αυτοκίνητα θα επιλύσουν το πρόβλημα της οδικής ασφάλειας. Μέχρι να έρθει εκείνη η στιγμή θα έχουν περάσει δεκαετίες. Ίσως μέχρι το 2030 να έχουν κυκλοφορήσει στους δρόμους  μερικά εκατομμύρια αυτοματοποιημένα αυτοκίνητα,  σε σύγκριση με τα πάνω από ένα δισεκατομμύριο άλλα οχήματα τα οποία θα κυκλοφορούν, πολλά από τα οποία  θα παραχθούν φέτος.  Υπάρχει σοβαρός κίνδυνος (πιθανότητα;) οι κυβερνήσεις να αγνοούν τα τεράστια πλεονεκτήματα της εγκατάστασης δοκιμασμένων τεχνολογιών υποβοήθησης οδηγού σήμερα.»
Η αναφορά επίσης δείχνει πως απόντα, ακατάλληλα ή λανθασμένα τοποθετημένα παιδικά καθίσματα εξακολουθούν να αποτελούν από τα σημαντικότερα προβλήματα σε ολόκληρη την Ε.Ε. .Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, η σωστή τοποθέτηση και χρήση συστημάτων συγκράτησης παιδιών μειώνει την πιθανότητα θανάτου μέχρι και 80%.  Το ETCS ζητά καλύτερη εκπαίδευση,  επιβολή και μειωμένο ΦΠΑ  στα παιδικά καθίσματα –  βάσει του Δικαίου της Ε.Ε. , ωστόσο αυτό έχει καθιερωθεί μόνο στην Κροατία, την Κύπρο, την Πολωνία, την Πορτογαλία και το Ηνωμένο Βασίλειο.
Το ETCS επίσης ζητά από τα Κράτη – Μέλη της Ε.Ε. την εισαγωγή εφαρμόσιμων ζωνών με όρια ταχύτητας τα 20 και 30 χλμ/ώρα σε περιοχές με υψηλά ποσοστά περιπατητών , ποδηλατιστών καθώς και γύρω από σχολεία.
Τα δεδομένα δείχνουν πως η Σουηδία έχει το χαμηλότερο ποσοστό θανάτων παιδιών από τροχαία ατυχήματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση.  Στο άλλο άκρο του φάσματος,  στη Ρουμανία είναι 7 φορές πιο πιθανό να σκοτωθεί ένα παιδί  σε τροχαίο ατύχημα.
Επίσης, την τελευταία δεκαετία σε μερικές Ευρωπαϊκές χώρες έχει μειωθεί ο  αριθμός θανάτων παιδιών λόγω τροχαίου ατυχήματος σε σχέση με άλλους θανάτους  και πιο συγκεκριμένα, στην Ουγγαρία, την Κροατία, την Ελλάδα, την Πορτογαλία, τις Κάτω Χώρες, την Ισπανία και το Ηνωμένο Βασίλειο.
Κατεβάστε την αναφορά του ETCS  στο: www.etsc.eu/PINFlash34
Κατεβάστε την ενημέρωση του ETCS σχετικά με τις ελάχιστες προδιαγραφές  ασφάλειας οχημάτων: http://etsc.eu/wp-content/uploads/2017-05-EP-short-briefing-gsr-pp.pdf
Περισσότερα για τον Ευφυή  Έλεγχο Ταχύτητας  στο:  www.etsc.eu/isa 

Αριθμός θανάτων παιδιών ανά εκατομμύριο πληθυσμού παιδιών. Μέσος όρος για το χρονικό διάστημα 2014-2016 ή τα τελευταία τρία (διαθέσιμα) χρόνια. * Κάτω Χώρες, Ρουμανία, Ηνωμένο Βασίλειο – δεδομένα 2013-2015. Ιρλανδία  - προσωρινά (ή προβλεπόμενα) δεδομένα για 2015-2016. Φιλανδία – προσωρινά δεδομένα για 2016. Τα Σκόπια εξαιρούνται από τον Ευρωπαϊκό μέσο όρο λόγω ανεπαρκών δεδομένων

8100 ΠΑΙΔΙΑ ΠΕΘΑΝΑΝ ΣΤΟΥΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ
ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΔΕΚΑ ΧΡΟΝΙΑ
ΤΑ ΜΙΣΑ ΠΑΙΔΙΑ ΗΤΑΝ ΕΠΙΒΑΤΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ
ΤΟ ΕΝΑ ΤΡΙΤΟ ΗΤΑΝ ΠΕΖΟΙ 13% ΗΤΑΝ ΠΟΔΗΛΑΤΕΣ
ΕΝΑ ΣΤΑ 13 ΠΑΙΔΙΑ ΠΕΘΑΙΝΕΙ ΛΟΓΩ  ΟΔΙΚΟΥ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΒΕΛΤΙΩΣΟΥΝ  ΤΗΝ ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ
·         Ευφυής  Έλεγχος Ταχύτητας
·         Αυτόματο Σύστημα Πέδησης Έκτακτης Ανάγκης (με εντοπισμό πεζού ή ποδηλάτη)
·         Σωστά εφαρμοσμένα και κατάλληλα  συστήματα συγκράτησης παιδιών

ΤΟ ETCS ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ
ΕΦΑΡΜΟΣΙΜΕΣ ΖΩΝΕΣ ΤΩΝ 30 ΧΛΜ/ΩΡΑ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΜΕ ΜΕΓΑΛΟ ΑΡΙΘΜΟ ΠΕΖΩΝ ΚΑΙ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΟΝΤΑ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΑ.